Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken:

  1. Volgens verschillende internationale onderzoeken hebben mensen met diabetes meer risico op tand- vleesontsteking en andere problemen in de mond.
  2. Door een verlaagde weerstand en een tragere wond- genezing blijkt tandvleesontsteking vaker voor te komen en ernstiger te zijn bij mensen met diabetes.
  3. Hoge bloedglucosewaarden kunnen tandvleesontsteking doen verergeren. Tandvleesontsteking kan een rol spelen bij het stijgen van de bloedglucosewaarden en het reguleren van de diabetes moeilijker maken.

_________________________________________

Nieuw! diabetes_kit

Diabetes ... en het belang van goede mondgezondheid.

Om de professionele voorlichting over het belang van een gezonde mond bij diabetes te ondersteunen verschijnt eind oktober de Gebitkit Diabetes.

De kit bevat een voorlichtingsboekje over diabetes en mondgezondheid, specifieke problemen in de mond bij diabetici en tips voor een goede mondverzorging.

Deze voorlichting kit is uitsluitend verkrijgbaar bij Uw apotheek of via uw Tandarts / Mondhygiënist.

diabetes_couple

Een goede mondgezondheid is voor diabetici extra belangrijk want zij hebben een hoger risico op tandvleesaandoeningen en andere mondproblemen zoals xerostomie.

Diabetes kan tandvleesontstekingen verergeren en omgekeerd kunnen tandvleesaandoeningen het onder controle houden van diabetes bemoeilijken.

Een goede diabetesinstelling heeft een preventief effect op parodontitis en een gunstig effect op de behandeling van parodontitis. Uit onderzoek blijkt dat parodontitis mogelijk ook een risicofactor vormt voor diabetes. Mensen met diabetes én parodontitis hebben een zes keer zo groot risico op achteruitgang van de regulatie van diabetes in vergelijking met mensen met diabetes zonder parodontitis. Hierdoor is bij parodontitis de kans op complicaties groter.

Het goede nieuws is dat er sprake is van tweerichtingsverkeer: het voorkómen en behandelen van gingivitis en parodontitis kan helpen bij het onder controle krijgen van de bloedglucosewaarden. Door de behandeling van parodontitis, waarbij een goede mondhygiëne essentieel is, vermindert de ontsteking. Hierdoor neemt de insulinebehoefte af en dit levert bij mensen met diabetes een verbetering van de bloedglucosewaarden op.

________________________________________

Mondhygiëne voor diabetes patiënten: Instructies en adviesMONDGEZONDHEID IN NHG-STANDAARD VOOR DIABETES

Mondgezondheid in NHG-standaard voor diabetes

17 jan 2014

NT NIEUWS | ONDERWIJS

Een goede verzorging van het gebit is - op initiatief van de afdeling parodontologie van ACTA - als advies opgenomen in de NHG-standaard van huisartsen voor de behandeling van diabetes mellitus type II patiënten. De NHG-standaarden ondersteunen het medische beleid in de dagelijkse praktijk van de huisarts. In Nederland hebben bijna een miljoen mensen diabetes, waarvan ongeveer negentig procent type II. Een slechte mondgezondheid is een van de complicaties van deze ziekte, zoals ook het slecht functioneren van de ogen, de nieren en de zenuwen. Op deze laatste complicaties werd al gecontroleerd door de huisarts, daar is nu de mondzorg bijgekomen. Lang niet alle diabetespatiënten gaan voor controle naar de tandarts of mondhygiënist. Tijdens de diabetescontroles kan aan de hand van het advies besproken worden of de patiënt de tandarts regelmatig bezoekt en of er klachten zijn van pijn in de mond, een droge mond, veranderde smaak, slechte adem, bloedend en/of gezwollen tandvlees of losstaande gebitselementen. Geadviseerd wordt om twee maal per jaar de mondgezondheid te laten controleren door een tandarts en/of mondhygiënist, aldus ACTA. (AD) … Lees verder+

_____________________________________

Klik op onderstaande foto voor uw SOFT-PICKS demo.

SOFT-PICKS